uvodo naskontakt

Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky SuperAkcia súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti SuperAkcia. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. SuperAkcia zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

SuperAkcia si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve SuperAkcia alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou SuperAkcia. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom SuperAkcia .

Všetky osobné údaje získava SuperAkcia od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.